Dan državnosti Bosne i Hercegovine uvršten u multikulturalni kalendar Australije

Kulauzović sa rektorom i profesorima Univerziteta za Zapadni Sidnej.

Vlada Novog Južnog Velsa (New South Wales), najstarije države u Australiji, okuplja veliki broj kulturnih i vjerskih zajednica. Australija ima tri nivoa vlasti: federalnu vladu (najviši nivo vlasti), vlade: šest državnih i dvije teritorije, te lokalnu (općinsku) administraciju.

Bosanska zajednica u Australiji se proteže kroz veće metropole: Sydney, Melbourne, Adelaid, Perth i Brisbane, a znatno manja zajednica nalazi se u Canberri, Gold Coastu, Newcastle te Wollongongu.

Australija je također bila među prvima koje su 1992. godine priznale nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu, a uskoro zatim i bosanski jezik. I bosanski jezik se uvrštava u same institucije vlade i administracije Australije.


Za Bhdinfodesk iz Birminghama, Ernest Kulauzović, sa Charles Sturt univerziteta, nam objašnjava kako je Australija pored uvrštenog izbornog predmeta za učenike srednjih škola, bosanski jezik također uvrstila i u zdravstveni sistem, bolnice, socijalne i civilne agencije za zajednice, biro za zopošljavanje, kazneno-popravne institucije, pastoralno-duhovnu podršku, sudske i prevodilačke službe, te nacionalni automatizirani prevodilački sistem ATIS National. Naime, bosanski jezik je bio među nekolicinom jezika, koji su već 2017. u testnoj fazi ATIS National sistema bili uvršteni na listu jezika bitnih državnim i civilnim agencijama za zajednice.

Da li ATIS National koriste državne agencije ili samo naši ljudi?

– Poznato mi je da ATIS National koriste i državne obavještajne službe, federalna i državna policija, konzularno-diplomatska predstavništva Australije, medicinski centri, bolnice, kako i druge brojne državne i civilne agencije. To ukazuje na bitnost bosanskog jezika za sami državni aparat Australije, kazao nam je Kulauzović.

Kako je šire društvo upoznato sa Bosnom i Hercegovinom i bosanskom kulturom?

 Sve bi moglo biti još bolje. Mi smo pojedinačni ambasadori svoga identiteta. Imam zadovoljstvo napomenuti da je Ministarstvo obrazovanja na multikulturalni kalendar Australije dodalo i Dan državnosti BiH, a 2017. sam od Ministarstvu obrazovanja predao listu državnih praznika BiH od kojih su odabrali samo 25. novembar – Dan državnosti. Ovo je bitan kalendar, jer se plasira svim agencijama, visokim funkcionerima, administraciji. Jednostavno printa se na stotinjak hiljada primjeraka i distriburia diljem nacije. Radimo na tome da se i Srebrenica uvrsti na kalendar za zajednice, kao sto je to slučaj sa Holokaustom, dodao je Kulauzović.